Бойчик И.М. - Экономика предприятия

Год: 2004
Автор: Бойчик І.М. / Бойчик И.М.
Жанр: Экономика
Издательство: Атика
ISBN: 966-8074-29-7
Язык: Украинский
Формат: DjVu
Количество страниц: 479

У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка підприємства» подасться перелік обов'язкових для вивчення питань, розкривається зміст кожної теми з викладом розрахунково-аналітичних моментів, наводяться приклади розв'язку типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці, а також пропонується комплекс задач для розв'язку. Кожна тема містить тести для самоконтролю, що полегшить роботу студентам і викладачам на практичних заняттях, проведенні тренінгів.

Господарюючим суб'єктам (називатимемо їх «підприємствами») в умовах ринку надані широкі права і можливості щодо реалізації економічних інтересів, вибору способів організації виробництва» збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спектра чинників, що впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.
Економіка є найважливішою сферою суспільних відносин і
розглядається у декількох значеннях:
• по-перше, як сукупність відносин, що визначаються характером власності на засоби виробництва;
• по-друге, як господарство окремого району, країни;
• по-третє, як наукова дисципліна, що займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва (капітал, фонди, праця і т. ін.).
У першому значенні - економіка виступає об'єктом вивчення політекономії, у другому - вивчення територіального розміщення продуктивних сип. Нас цікавить третє значення цього терміна, а точніше,- економіка окремо взятого підприємство.
Економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах. Предметом вивчення економіки підприємства є методи і способи раціонального поєднання й ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства.
При цьому економічні та організаційні питання розглядаються в тісному зв'язку з технікою і технологією. Виходячи зі змісту навчальної дисципліни «Економіка підприємства», даний навчальний посібник побудований на основі вимог державною освітнього стандарту України і покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу.
Оскільки дана дисципліна входить до навчальних програм підготовки фахівців усіх економічних спеціальностей, пропонований посібник може бути корисним для студентів усіх економічних та суміжних факультетів вищих навчальних закладів.

Добавить комментарий

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Webseite www.webdesigner-profi.de