Марцин В.С. Марцин В.С. - Экономика торговли

Год: 2006
Автор: Марцин В.С.
Жанр: экономика
Издательство: Киев "Знання"
ISBN: 966-8148-69-Х
Язык: Русский/Украинский
Формат: DOC
Количество страниц: 402

У логічній послідовності розкрито засадничі питання дисципліни: торгівлю в період розбудови ринкової економіки в Україні, організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств. Окремим блоком подано питання для поглибленого вивчення розділів, серед яких запропоновано розширені тестові завдання, які повертають читача до вивченого матеріалу, тим самим сприяючи повторенню і належному засвоєнню кожної наступної теми. Призначено для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Ринкова система господарювання обумовлює потребу переосмислення форм і методів вивчення курсу "Економіка торгівлі". Вочевидь, вони повинні бути іншими, ніж раніше: різноманітнішими за формою, конкретнішими за змістом, здатними швидко адаптуватися до мінливих обставин сьогодення, передбачати підприємницьку поведінку у взаємодії з багатьма суб'єктами ринкової економіки. Зараз виникає низка питань, які вимагають прийняття конкретного управлінського рішення, а саме: як повинна функціонувати економіка торгівлі, її зв'язки з галузевою економічною наукою, від чого залежить ефективність галузі торгівлі, ефективність господарювання конкретного підприємства, як працювати з постачальниками і споживачами, в яких випадках виробнику слід орієнтуватися на оптову торгівлю, в яких — безпосередньо на роздрібну, як стимулювати високопродуктивну працю в торгівлі, які фактори визначають успіх у конкурентній боротьбі тощо.
Орієнтація економіки України на різноманітність форм власності та підприємницької діяльності створила передумови для функціонування нових форм господарювання, притаманних ринковій економіці. Вони базуються на самостійності, ініціативній діяльності суб'єктів економічних відносин, спрямованих як на виробництво, так і на реалізацію продукції з метою одержання прибутку. Досвід держав із ринковою формою господарювання свідчить про важливість розвитку економіки торгівлі, яка слугує рушійною силою розвитку економіки держави в цілому.
Зростання ролі економіки торгівлі у формуванні ринкової економіки, становленні нових економічних зв'язків супроводжується вдосконаленням мотиваційних механізмів залучення людей до праці, появою нових мотивів і стимулів до суспільно корисної продуктивної діяльності. Внаслідок таких зрушень виникають якісно відмінні проблеми ринкових перетворень, які проявляються, насамперед, у торгівлі.

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Webseite www.webdesigner-profi.de