Харів П. С. - Економіка підприємства. Збірник задач і тестів

Год: 2001
Автор: Харів П. С. / Харив П.С.
Жанр: Економіка
Издательство: "Знання-Прес" Киев
ISBN: 966-7767-21-3
Серия: Вища освiта ХХI столiття / Высшее образование ХХI века
Язык: Украинский
Формат: PDF
Количество страниц: 303

Пропонований посібник — новий варіант навчального посібника з економіки підприємства, підготовленого на кафедрі економіки підприємств і корпорацій Тернопільської академії народного господарства і відомого як посібник І.М. Бойчик, П.С. Харіва, М.І. Хопчан (Львів: Сполом, 1998). Цей посібник відрізняється від попереднього насамперед вдосконаленою структурою. До його складу включено 5 нових тем, з усіх тем курсу, крім задач, наводяться формули, необхідні для розв'язання задач, приклади розв'язку типових задач і більше 600 тестів для контролю засвоєння теоретичного матеріалу. До задач і тестів подаються відповіді. Посібник устаткований також словником основних понять і термінів.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти і курсів підвищення кваліфікації, спеціалістів. Завдяки наявності великого числа тестів посібник буде корисним також викладачам цієї дисципліни.
Причинами, що спонукали автора до підготовки цього навчального посібника, є радикальні перетворення в суспільстві й фундаментальна трансформація основ господарювання в країні.
Саме необхідність реформування всіх сфер національної економіки, яка опинилася у глибокій кризі, потребує постійних змін у законодавчій та господарській практиці. При цьому першочерговим завданням кожного підприємства є розробка та здійснення заходів, спрямованих на вихід з кризи і подальше забезпечення його стабільного економічного зростання.
Для досягнення такої мети важливе значення має набуття майбутніми спеціалістами навиків використання теоретичних знань у практичній діяльності, що забезпечується розв'язуванням навчальних задач. Все це й викликало необхідність кардинальних змін у підходах до формування структури навчального посібника, який значною мірою відрізняється від широкознаного посібника — І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан "Економіка підприємств", виданого в 1998 р. Львівським видавництвом "Сполом".
Пропонований посібник включає ряд нових тем: фінансово-кредитні та нематеріальні ресурси підприємства; внутрівиробничі економічні відносини на підприємстві; державне регулювання діяльності підприємства; зовнішньоекономічна діяльність підприємства; санація, банкрутство та ліквідація підприємства.
Враховуючи, що в 2000 р. у видавництві "Економічна думка" за редакцією автора вийшов навчальний посібник "Економіка підприємств", в якому викладено теоретичний матеріал з курсу, у пропонованому посібнику теорія замінена лише переліком головних питань та формулами по кожній з тем і словником основних понять і термінів. Ще одним нововведенням є те, що з усіх тем курсу в посібнику подано тести для контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу. На всі задачі та тести є правильні відповіді, що дасть змогу підвищити зацікавленість у самостійному вивченні дисципліни, тобто активізувати самостійну роботу студентів, а також спростити процес підготовки до занять і контролю знань викладачами даної дисципліни.
При підготовці до контрольних заходів (модулі, ректорські контрольні роботи, іспити) викладачеві достатньо лише змінити порядок відповідей у тестах, що виключить можливість простого запам'ятовування кодів студентами та змусить їх вникати в суть питання.
При написанні теми 16 використано матеріали кандидата економічних наук, доцента Сарай Н.І. Автор висловлює щиру вдячність викладачам кафедри економіки підприємств та корпорацій Тернопільської академії народного господарства кандидату економічних наук, доценту Вашківу О.П. і старшому викладачеві Собко О.М. за допомогу в підготовці рукопису.

Добавить комментарий

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Webseite www.webdesigner-profi.de