Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. - Світова економіка

Год: 2002
Автор: Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. / Филипенко А.С, Рогач А.И., Шнирков А.И.
Жанр: Экономика
Издательство: "Либідь" Київ
ISBN: 966-06-0213-8
Язык: Украинский
Формат: PDF
Количество страниц: 582

Світова економіка є відображенням господарської структури сучасної цивілізації. Вона розкриває найсуттєвіші прояви економічного життя, яке розгортається і функціонує на рівні домашніх господарств, фірм, підприємств транснаціональних корпорацій, різноманітних галузей, окремих країн, але неодмінно має міжнародне забарвлення.
Становлення світової економіки як цілісної системи відбувається за умов розвинутої, інтенсивної міжнародної торгівлі, розгалуженого міжнародного поділу й кооперації праці, сформованої відповідної комунікаційної мережі (транспорт, зв'язок тощо). Зрештою, світова економіка є втіленням (продуктом) господарської єдності цивілізації, що складається внаслідок невпинного поглиблення міждержавних економічних відносин. Суть даних явищ найповніше виявляється в процесах інтернаціоналізації виробництва й обігу, транснаціоналізації та глобалізації економічного розвитку.

Світова економіка формувалася протягом тривалого історичного періоду. Його початковий етап, очевидно, збігається з великими географічними відкриттями, з зародженням світового ринку. Саме в цей час були закладені підвалини планетарної економічної системи, яка в подальшому викристалізувалась у сучасну глобальну економіку.
Наступний етап позначився промисловим переворотом (революцією) останньої третини XVIII ст., бурхливим розвитком індустріального виробництва, спеціалізації окремих країн, галузей і регіонів у межах міжнародного поділу праці. Третій, нинішній етап характеризується глобальною економічною єдністю за умов науково-технологічної революції, карколомного зростання фінансового сектора, істотного посилення взаємозалежності країн світу, піднесення ролі регіональних інтеграційних угруповань.
Термін «світова економіка» вперше з'явився в науковому лексиконі на початку XX ст. Німецький економіст Б. Гармс у роботі, опублікованій 1912 р., здійснив спробу обгрунтувати вчення про світове господарство, чи світову економіку (ці поняття він ототожнював). Гармс, зокрема, визначав світову економіку як «сукупність взаємовідносин між окремими господарствами світу, які розвиваються між ними внаслідок розбудови відповідних транспортних комунікацій та державного сприяння і регулювання шляхом укладення міжнародних угод. Поза сумнівом, наведена дефініція відображала певний етап у розвитку світової економіки. Сучасна ії характеристика є значно ширшою, глибшою і суттєвішою.
Глобальна (світова) економіка напередодні III тисячоліття являє собою цілісну, диверсифіковану, багаторівневу, ієрархічну систему, що охоплює сукупність міжнародних форм науки, техніки й виробництва, обігу різноманітних товарів та послуг. Її домінантними структурами є глобальні ринки, міжнародні комунікаційно-інформаційні системи, численні суб'єкти, що здійснюють міжнародну економічну політику. Світова економіка становить одну з найскладніших органічних систем сучасності, адекватним теоретичним відображенням якої є універсальне, позитивне економічне знання, що розкриває світову економічну еволюцію. Водночас світова економіка вирізняється надзвичайною строкатістю за «якістю» своїх підсистем та окремих елементів і суб'єктів. У ії надрах визрівають та загострюються глибокі суперечності, що потребує формування відповідних механізмів для координації та регулювання на найвищому міжнародному рівні.
Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, об'єктивно вимагають узгодження національної економічної політики, ринкових перетворень зі світовою системою економічних координат. Передусім це стосується структури економіки, стандартів продуктивності та якості, рівня людського розвитку, конкурентоспроможності товарів і послуг, науково-технологічного, інфраструктурного та інституціонального забезпечення ринкових реформ як основи поступового й неухильного інтегрування вітчизняного господарства в регіональні й глобальні системи.
Підручник «Світова економіка» підготовлено колективом кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка із залученням науковців Національної Академії наук України та викладачів деяких інших навчальних закладів. Автори щиро сподіваються на увагу з боку тих, хто вивчає світові економічні проблеми, та на доброзичливу критику й поради фахівців.

Добавить комментарий

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Webseite www.webdesigner-profi.de