Последние книги

Статистика сайта

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
М. Г. Грещак, О. С. Коцюба - Управління витратами

Год выпуска: 2002
Автор: М. Г. Грещак, О. С. Коцюба
Жанр: Учебное пособие
Издательство: К.: КНЕУ
ISBN: 966–574–390–2
Формат: DOC
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 131
Язык: Украинский

Описание книги М. Г. Грещак, О. С. Коцюба - Управління витратами: Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення, методичні поради до вивчення окремих тем доповнені практичними завданнями, запитаннями і тестами для самоконтролю, поясненнями основних термінів, а також стислу характеристику систем поточного і підсумкового контролю знань студентів. Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Стане у пригоді й тим, хто цікавиться управлінням витратами та прагне самостійно поглибити свої знання у цій важливій сфері економіки підприємства.

Дисципліна «Управління витратами» вивчає про-цес цілеспрямованого формування витрат за їх вида-ми, місцями та носіями за постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання економії.
Будь-яка діяльність, передусім виробнича, потребує витрат ресурсів. Від рівня операційних витрат істотно залежать ефективність функціонування підприємства та його конкурентоспроможність. Тому управління витратами є важливою функцією економічного механізму кожного підприємства.
Особливо актуальна проблема управління витратами для вітчизняних підприємств, які нині перебувають на складному етапі реструктуризації та адаптації до ринкового середовища з урахуванням міжнародних вимог і правил. Так, упровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку, розроблених згідно із міжнародними стандартами, підвищує вимоги до кваліфікації спеціалістів економічного профілю. На підприємстві вони повинні самі формувати систему управління витратами, опрацьовувати методичну базу планування, обліку витрат, калькулювання продукції тощо. Отже, у навчальному процесі з підготовки фахівців цим питанням має приділятися належна увага.
Мета вивчення дисципліни — набути знань про закономірності формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обгрунтування оптимальних господарських рішень. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати, які на підприємстві є витрати, де і як вони формуються, яким має бути їх контроль, як впливати на їх величину; вміти виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями та носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.
Дисципліна «Управління витратами» посідає важливе місце у підготовці фахівців з економіки та підприємництва. Вона тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Економіка підприємства», «Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий менеджмент».
Призначення цього навчально-методичного посібника — допомогти студентам у вивченні системи управління витратами. Структурна побудова навчально-методичного посібника дає змогу студенту ознайомитися з навчальною програмою дисципліни, формами її вивчення, особливостями окремих тем і порадами щодо засвоєння їх матеріалу. В посібнику містяться типові задачі з окремих тем і методичні вказівки до їх розв’язання, запитання і тести для самоконтролю, розкривається зміст основних термінів. Пояснюється система контролю рівня знань студентів, особливості поточного, проміжного і підсумкового контролю для всіх форм навчання.

Скачать бесплатно книгу М. Г. Грещак, О. С. Коцюба - Управління витратами:

ссылка для скачивания


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Мы Вконтакте


Популярные книги