Последние книги

Статистика сайта

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Павленко І., Гончарова Н., Швиданенко Г. - Економіка та організація інноваційної діяльності

Год выпуска: 2002
Автор: Павленко І., Гончарова Н., Швиданенко Г.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: Киев: КНЕУ
ISBN: 966-574-385-6
Формат: DOC
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 150
Язык: Украинский

Описание книги Павленко І., Гончарова Н., Швиданенко Г. - Економіка та організація інноваційної діяльності: Посібник містить типову навчальну програму курсу «Економіка та організація інноваційної діяльності», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, план семінарського заняття, список систематизованої літератури, тести, вправи), тематику контрольних робіт, критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, а також список навчальної літератури для поглибленого вивчення курсу. Розрахований на студентів економічних вузів і факультетів ІІІ—ІV рівнів акредитації, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів, і спеціалістів відповідних фахових спрямувань. Буде корисним слухачам магістерських програм, які не мають базової економічної освіти.
Ситуація, що склалась в українській економіці, дає нові можливості для розвитку насамперед сфер, що пов’язані з інноваційною діяльністю.

Фірми (підприємства) проводять наукові дослідження та розробляють нову продукцію з метою диверсифікації виробництва, його модернізації, створення високих технологій і сучасного виробничого потенціалу шляхом заміни машин та устаткування. Під впливом зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції інновації стають найважливішим елементом менеджменту на фірмі (підприємстві). Нові ідеї і продукти, прогресивні технології й організаційні рішення дедалі більшою мірою визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабільність фірми (підприємства). У свою чергу, інноваційна спрямованість стратегії і тактики розвитку виробництва ставить нові вимоги до змісту, організації і методики управлінської діяльності, що зумовлює необхідність формування й удосконалення специфічних форм інноваційної діяльності.
Поняття «інноваційна діяльність» досить швидко і надійно ввійшло до сучасного вітчизняного економічного лексикону. Воно означає самостійний вид діяльності підприємства, пов’язаний з управлінням процесами відновлення всіх об’єктів господарювання в ринковій економіці.
Курс «Економіка та організація інноваційної діяльності» є одним з найскладніших, тому що його положення і методи грунтуються на курсах «Економіка підприємства», «Економіко-математичні методи», «Економічний аналіз», «Основи технології», «Теорія організації», «Маркетинг», «Фінансовий менеджмент», «Управління персоналом» та ін. Результати застосування на практиці знань, отриманих при вивченні зазначених курсів, реалізуються в курсі «Економіка та організація інноваційної діяльності», що у свою чергу є основним інструментом економії ресурсів, поліпшення якості товарів і підвищення добробуту народу.
Відповідно до теорії М. Портера конкурентний розвиток країни відбувається на основі чинників виробництва, інвестицій та інновацій. Країни, що входять у світове технологічне ядро (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція), у наш час розвиваються переважно на основі активізації інноваційної діяльності.
У даному курсі передбачається вивчення комплексної концепції інноваційної діяльності різноманітних фірм (підприємств) різних галузей промисловості, охоплюючи всі стадії інноваційного процесу, починаючи з зародження інноваційної ідеї, маркетингового дослідження інновації до її масштабного поширення в народному господарстві. Структура курсу передбачає детальне вивчення змісту інноваційних процесів, методологічних засад побудови системи менеджменту в інноваціях, принципів державного регулювання і розроблення інноваційної політики. Значне місце відведене вивченню практичних методів стратегічного управ¬ління інноваціями, маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах різних форм власності та масштабу.
Особливо докладно розглядаються в курсі питання економічного, інформаційного і правового забезпечення інноваційної діяльності й окремих інноваційних проектів, оцінка ефективності інновацій.

Скачать бесплатно книгу Павленко І., Гончарова Н., Швиданенко Г. - Економіка та організація інноваційної діяльності:

ссылка для скачивания


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Мы Вконтакте


Популярные книги