Последние книги

Статистика сайта

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. - Економетрія

Год выпуска: 2004
Автор: Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–630–8
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 525
Язык: Украинский

Описание книги Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. - Економетрія: У підручнику розглянуто основні методи оцінювання параметрів економетричних моделей з урахуванням особливостей економічної інформації. Подано основи економетричного моделювання й наведено численні приклади найважливіших економетричних моделей, які застосовуються в економічних дослідженнях на макро- та мікрорівні. Описано методи побудови економетричних моделей з допомогою системи одночасних структурних рівнянь. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Він буде корисний також для слухачів економічних шкіл, курсів з підготовки та перепідготовки фахівців у галузі економіки, а також усім, хто має намір опанувати економетричні методи та моделі.

Процес прийняття науково обгрунтованих рішень в економіці тісно пов'язаний з визначенням кількісних співвідношень між економічними показниками. Так, скажімо, щоб з'ясувати, чи доцільно інвестувати придбання нового обладнання (розробку нової технології), потрібно знати, який додатковий дохід можна отримати на кожну одиницю капітальних вкладень у разі реалізації різних проектів інвестування. Або ще один приклад. Обсяг роздрібної торгівлі залежить від доходу населення. Приймаючи рішення про збільшення реалізації товарів, продуктів та послуг, неодмінно потрібно проаналізувати, якою мірою для певних груп населення зростає розмір покупок з підвищенням доходу на одну особу групи.
Можна навести ще багато прикладів на підтвердження такого висновку: ефективність прийманих рішень у підприємництві, комерції, бізнесі та інших сферах діяльності залежить від того, наскільки особа, яка приймає ці рішення, використовує інформацію, що характеризує кількісні зв'язки між економічними процесами та явищами.
Галузь економічної науки, яка вивчає методи кількісного вимірювання взаємозв'язків між економічними процесами та явищами, називають економетрією. Економетрія як навчальна дисципліна належить до провідних у фундаментальній підготовці бакалаврів з економіки. У вітчизняній та зарубіжній літературі висловлювалися різні погляди з приводу того, які власне проблеми розв'язує і які методи застосовує саме економетрія. Проте нині коло задач і методів, що належать до економетрії, вже практично повністю сформувалося. Порівняно з підходом, притаманним математичній статистиці, власне економетричний підхід до задач, які вивчаються, полягає не в тому, що приклади й термінологія беруться з економічної галузі, а насамперед у тій увазі, що приділяється питанню про відповідність вибраної моделі економічному об'єктові. Зокрема, ідеться про формулювання гіпотез, серед яких потрібно зробити вибір, щоб далі застосовувати ті чи ті методи оцінювання параметрів моделі.
Зауважимо, що застосувати метод найменших квадратів для оцінювання параметрів економетричної моделі можна лише за певних умов, які далеко не завжди виконуються на практиці для вихідної економічної інформації. Якщо ці умови порушуються, доводиться застосовувати інші методи оцінювання параметрів економетричної моделі. Вивчити методи оцінювання параметрів моделі й особливості економічної інформації для кількісного вимірювання взаємозв'язку між досліджуваними явищами та процесами — ось завдання дисципліни «Економетрія».
Викладаючи матеріал, автори систематично обговорюють умови, за яких доводиться переглядати моделі, уточнювати систему уявлень, на базі яких за допомогою статистичних даних можна конструювати нові кількісно визначені варіанти відповідної моделі.
При цьому поступово відкидаються гіпотези, що дають підстави застосовувати метод найменших квадратів, і розглядаються методи побудови економетричної моделі, які цілковито відповідають особливостям досліджуваної економічної інформації.
Зазначений підхід зумовив і структуру підручника. Спочатку подається застосування класичного регресійного аналізу для побудови економетричної моделі (метод найменших квадратів), а далі розглядаються економетричні задачі, що відповідають реальним економічним умовам. Якщо при цьому порушуються гіпотези застосування регресійного аналізу, то залучаються інші методи оцінювання параметрів моделі.
Пропонований підручник створено колективом авторів кафедри економіко-математичних методів Київського національного економічного університету згідно з програмою курсу «Економетрія» для підготовки бакалаврів з економіки. Автори вдячні професорові кафедри В. В. Вітлінському, доцентам кафедри П. І. Верченкові, Г. І. Великоіваненко за поради щодо поліпшення викладу матеріалу. Особлива вдячність професорові О. Д. Шарапову, який допоміг удосконалити термінологію та позначення.

Скачать бесплатно книгу Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. - Економетрія:

ссылка для скачивания


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Мы Вконтакте


Популярные книги